Spolek „ŽIVOT NAPLNO“


Vážená veřejnosti,
dáváme na vědomí, že při Domově Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb, vznikl občanský spolek „ŽIVOT NAPLNO“.


Posláním našeho spolku je, aby lidé se zdravotním postižením, žijící v Domově, mohli využívat pro svůj volný čas širší nabídku přesahující jejich osobní finanční možnosti a rovněž i finanční možnosti Domova Pod Skalami Kurovodice. Finanční prostředky a dary chce občanské sdružení získávat především oslovením široké veřejnosti.


Občanský spolek založili v roce 2010 pracovníci Domova, cílem spolku je pořádání sportovních, kulturních, společenských a volnočasových akcí a aktivit nad rámec poskytované sociální služby Domova Pod Skalami Kurovodice. Věkový průměr uživatelů DPSK je přibližně 54 let. Většině uživatel je přiznán již od mládí invalidní důchod, jehož výše mnohým našim uživatelům ani nestačí na pokrytí celé úhrady v Domově.  Po zaplacení úhrady musí uživatelům dle zákona zůstat 15 % z důchodu na kapesné (a z kapesného si pak hradí léky, ošacení, obutí, služby atd.), a tak se stává, že hodně našich uživatelů si nemůže dovolit zaplatit si třeba dopravu do divadla nebo kina a o vstupence nemluvě…Pořádá-li Domov pro naše uživatele sportovní nebo kulturní akci, tak si veškeré náklady musí uhradit uživatelé (např. ceny a odměny za soutěže apod.).
Pokud by Vás náš cíl oslovil, můžete se na jeho naplnění podílet nejen jako členové občanského spolku, ale i formou dobrovolných příspěvků a darů.

Číslo účtu: 5894414001/5500

kontaktní telefon: 734 449 408  

                               
K nahlédnutí Stanovy občanského spolku, Prohlášení člena občanského spolku