HISTORIE

V roce 1789 se stalo panství předmětem koupě a dostalo se do rukou rodiny Rohanů. V jejich držení zůstalo až do roku 1945.Jako německý majetek byly Kurovodice v roce 1945 státem zabaveny a předány ONV v Mnichově Hradišti. Ten zde zřídil v roce 1946 "Okresní chorobinec" s 54 obyvateli. Mezi léty 1947 až 1950 byla provedena adaptace budov. Chorobinec dostal nové poslání a název "Domov pro přestárlé a práce neschopné".Kurovodice

V roce 1955 převzal toto zařízení odbor sociálního zabezpečení rady ONV pod změněným názvem "Domov odpočinku". V květnu téhož roku byl domov opět přejmenován a to na "Domov důchodců". Přestože prostory zůstávají neměnné počet obyvatel úctyhodně vzrostl na 78 mužů a žen. 18. srpna téhož roku nastupují do domova řadové sestry Křižáckého řádu Panny Marie a pečují o jeho obyvatele až do roku 1969, kdy jsou nahrazeny civilními zaměstnanci.

Domov důchodců se pomalu, ale jistě mění na Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé muže. Od hospodaření na přilehlých pozemcích se postupně upouští, pole pod ústavem je předáno družstvu ve Březině. Na zbývajícím pozemku se pasou ovečky a suší se seno. Objekty ústavu se udržují pouze v nezbytné míře. Počet obyvatel se v roce 1976 opět zvyšuje až se ustálí na čísle 86. Již v té době, jak se dočteme z dostupných zpráv, je převážná část dne věnována pracovní terapii, v níž je zapojeno 67 obyvatel ústavu. Zbytek tvoří obyvatelé práce neschopní, většinou s poruchami hybnosti a těžším mentálním postižením. Věkový průměr obyvatel v té době činí 46 let. Práce schopní obyvatelé se uplatňují při výrobě korálových návleků, mozaikových obkladů, později při balení čajů a dalších jednoduchých ručních pracích. Zanedbatelné nejsou ani brigádnické práce v JZD, STS apod.

1.1.2007 se zřizuje příspěvková organizace Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb a zaniká dosavadní Ústav sociální péče " Domov pod skalami" Kurovodice.

Ve srovnání s minulostí má Domov dnes 79 klientů a průměrný věk dosahuje 55 let.