SAZEBNÍK ÚHRAD

Úkonů poskytovaných v rámci základních a

               fakultativních činností

                (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.1. 2021)

Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou sociální službu, hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Kromě základních činností zajišťuje organizace fakultativně další činnosti uvedené v tomto Sazebníku.

poskytovanÉ sociální služby:

I.       Domov pro osoby se zdravotním postižením

pobytová služba

§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

II.     Chráněné bydlení

pobytová služba

§ 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

III.    Podpora samostatného bydlení

       terénní služba

§ 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

F     Fakultativní činnosti                                                                              

§ 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Společné pro všechny druhy poskytovaných služeb sociální péče

 

 Sazebník úhrad ke stažení v PDF zde.